aanbod
aankoopbegeleiding
verkoopbegeleiding
taxatie
hypotheek
contact
nieuws
wie zijn wij?
waarom een makelaar?
Nieuws
ING: belastingverhoging is onvermijdelijk

De grote gemeenten verhogen hun woonlasten dit jaar met gemiddeld 0,6 procent, een historische laag groeicijfer. Gecorrigeerd voor inflatie is zelfs sprake van een daling. Dit blijkt uit het Belastingoverzicht grote gemeenten 2010, dat in opdracht van het Belastingoverleg Grote Gemeenten (BOGG) is opgesteld door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) van de Rijksuniversiteit Groningen.

COELO onderzocht voor dit jaarlijkse overzicht de tarieven in 37 grote gemeenten, waar 38 procent van de Nederlandse bevolking woont. Het volledige Belastingoverzicht, met cijfers over alle afzonderlijke grote gemeenten, is te vinden op www.coelo.nl.

Waarom de woonlasten dit jaar zo weinig stijgen is onduidelijk. 2010 is een verkiezingsjaar, maar dat waren 2002 en 2006 ook, en toen stegen de woonlasten veel sterker. Bovendien staan de gemeenten grote bezuinigingen te wachten vanuit de rijksoverheid.

De gemeentelijke woonlasten (ozb, rioolheffing en reinigingsheffing) stijgen gemiddeld met 3,40 euro (0,6 procent) tot 610 euro. Ter vergelijking: de inflatie was gemiddeld 1,2 procent in 2009 en zal in 2010 naar verwachting 1,0 procent bedragen. De verschillen tussen gemeenten zijn echter aanzienlijk. De woonlasten zijn het laagst in Alkmaar (480 euro) en het hoogst in Zaanstad (698 euro). Negen gemeenten verlagen hun woonlasten, Nijmegen het meest (met 7 procent). In Arnhem stijgen de woonlasten met 5 procent het sterkst.

Gecorrigeerd voor de waardeontwikkeling stijgen de gemiddelde ozb-tarieven van de grote gemeenten dit jaar met 0,1 procent voor woningen en met 0,4 procent voor niet-woningen (voornamelijk bedrijfspanden). Eigenaren van woningen betalen in 2010 gemiddeld 213 euro aan ozb.

Het kabinet heeft bepaald dat de landelijke opbrengst van de ozb in 2010 niet meer dan 4,3 procent hoger mag zijn dan in 2009 (de macronorm). De stijging van de ozb-opbrengst in de grote gemeenten blijft daar met 1,1 procent ver onder. Die stijging komt vooral door de uitbreiding van de woningvoorraad. De tarieven zijn immers nauwelijks verhoogd.

Het gemiddelde tarief voor de rioolheffing neemt met 3,0 procent het meest toe van alle gemeentelijke woonlasten. Dat komt doordat gemeenten meer taken hebben gekregen op dit terrein. De ontwikkeling van het tarief verschilt sterk per gemeente. Arnhem verhoogt de rioolheffing in procenten het meest (53 procent), maar blijft wel relatief goedkoop (107 euro). Nijmegen verlaagt de rioolheffing het meest (met 25 procent) en komt uit op 145 euro, iets boven het gemiddelde van 140 euro.

De gemiddelde reinigingsheffing ligt met 257 euro 0,3 procent lager dan vorig jaar. Met deze heffing wordt afvalinzameling en -verwerking bekostigd. Nijmegen is met een relatief lage kostendekking (36 procent) het goedkoopst (74 euro), Almere (bij een kostendekking van 100 procent) het duurst (334 euro).

Terug naar nieuws