aanbod
aankoopbegeleiding
verkoopbegeleiding
taxatie
hypotheek
contact
nieuws
wie zijn wij?
waarom een makelaar?
Nieuws
Gemeente lapt WOZ-bezwaren aan haar laars

Vereniging Eigen Huis opent vandaag op haar website een meldpunt voor burgers met klachten over de behandeling van hun WOZ-bezwaarschift door de gemeente. De belangenorganisatie ontving vorig jaar tientallen klachten van huiseigenaren over dit onderwerp. Volgens de VEH lijken veel gemeenten de regels voor het afhandelen van WOZ-bezwaarschriften aan hun laars te lappen. Zij wijzen de bezwaarschriften bijvoorbeeld ongemotiveerd af.

VEH: 'Deze gemeenten gaan niet in op argumenten waarmee huiseigenaren willen aantonen dat de getaxeerde waarde van hun woning te hoog is en versturen standaard afwijzingen in de verwachting dat veel woningbezitters het er verder maar bij laten zitten. Ongemotiveerde standaardafwijzingen zijn ontoelaatbaar en in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.'

'Pas als de boze burger een beroepsprocedure start bij de rechtbank wordt het bezwaar serieus bekeken en wordt vaak een compromis voorgesteld om een rechtszaak af te wenden', aldus VEH. 'Uit de ervaringen van huiseigenaren blijkt dat een aantal gemeenten pas bij de beroepsprocedure de moeite neemt om in te gaan op de oorspronkelijke redenen van het bezwaar. Vaak doet de gemeente vlak voor de gerechtelijke procedure nog een schikkingsvoorstel, soms zelfs zonder dat dit op papier wordt gezet. Burgers ervaren dit handjeklap als vreemd, onjuist en soms zelfs als intimiderend.'

De vereniging heeft meldingen ontvangen van burgers die zich onder druk gezet voelen door gemeenteambtenaren, bijvoorbeeld als die voorstelt het bezwaar in te trekken in ruil voor het gedogen van een tuinhuisje waarvoor geen vergunning is aangevraagd. Ook gebeurt het dat gemeenten de woning onaangekondigd fotografeert terwijl de eigenaar daar bezwaar tegen maakt of de privacy van andere burgers schendt door hun gegevens in rechtszaken te gebruiken. Verder komt het volgens VEH voor dat mensen worden tegengewerkt als zij zich laten bijstaan door een rechtsbijstandverlener. Hun zaak wordt dan onder op de stapel gelegd, terwijl er geen onderscheid mag worden gemaakt.

VEH: 'We hebben vele tientallen verontrustende klachten ontvangen. Namen van gemeenten noemen we nog niet omdat het incidentele klachten kunnen zijn. Daarom gaan we nu met een meldpunt alle slechte ervaringen in kaart brengen en als we meerdere klachten uit een bepaalde gemeente ontvangen, duiken we daar bovenop. We zullen de resultaten kenbaar maken aan de politiek, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en aan toezichthouder De Waarderingskamer, die al heeft aangegeven te willen samenwerken.'

Diverse gemeenten behandelen WOZ-bezwaarschriften overigens netjes en correct. Voorbeelden zijn Utrecht, Amersfoort, Breda, Oosterhout en Rhenen. Ook het belastingkantoor Twente, dat voor een aantal gemeenten in de regio de bezwaarschriften afhandelt doet zijn werk prima, zo blijkt uit een rondgang langs deskundigen door Vereniging Eigen Huis. Deze gemeenten laten naar aanleiding van een bezwaarschrift een geveltaxatie maken, de taxateur geeft een uitgebreide motivatie en mensen worden altijd gehoord als zij daarom vragen. Burgers krijgen heldere en begrijpelijke uitspraken nadat zij bezwaar hebben gemaakt. (Bron: InFinance)

Terug naar nieuws