aanbod
aankoopbegeleiding
verkoopbegeleiding
taxatie
hypotheek
contact
nieuws
wie zijn wij?
waarom een makelaar?
Nieuws
Woningmarkt kent voorzichtig herstel

De woningmarkt is zich voorzichtig aan het herstellen. Zo wisselden in het eerste kwartaal van 2010 27.745 woningen van eigenaar; 1,9 procent meer dan in het eerste kwartaal van 2009. De prijsdaling van verkochte bestaande woningen was in maart gemiddeld 3,5 procent lager dan in maart 2009. Deze daling is wel kleiner dan die in februari, toen koopwoningen nog 4,2 procent goedkoper waren dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en Woningmarktcijfers.nl op basis van de kadastergegevens.

Uit de ontwikkeling van de prijsindex bestaande koopwoningen van het CBS en het Kadaster blijkt dat de prijsdalingen in de afgelopen twee maanden kleiner zijn geworden. En dat na een periode van dalingen van circa 5 procent.

Alle typen bestaande koopwoningen waren goedkoper dan een jaar eerder. De prijsdaling van appartementen was met 2,5 procent het kleinst. De over het algemeen duurdere type woningen zoals vrijstaande woningen en twee-onder-een-kapwoningen, daalden met respectievelijk 4,6 en 4,0 procent het meest in prijs.

In alle provincies waren de prijzen lager dan in maart 2009. De grootste daling deed zich voor in Utrecht, waar koopwoningen 5,2 procent goedkoper waren. In Friesland was de prijsdaling met 1,5 procent het kleinst.

Vergeleken met februari 2010 waren de verkoopprijzen van bestaande koopwoningen 0,3 procent lager. De prijsontwikkeling in de provincies laat geen grote verschillen zien. In enkele provincies waren de prijzen enkele tienden van een procent hoger dan een maand eerder, in de meeste provincies enkele tienden lager. Alleen in Zeeland en Limburg waren ze circa 1,5 procent lager.

Ruim 11 duizend bestaande woningen wisselden in maart van eigenaar. Dat is 16 procent meer dan in maart 2009. Er werden van alle woningtypen meer huizen verkocht. Het aantal transacties van vrijstaande woningen steeg met 6,5 procent het minste.

Woningmarktcijfers.nl heeft gekeken naar de woningmarkt in het eerste kwartaal van 2010. Daarin wisselden 27.745 woningen van eigenaar; 1,9 procent meer dan in het eerste kwartaal van 2009. Aangezien de NVM-cijfers van het eerste kwartaal eveneens hogere verkoopcijfers noteerden, waardoor ook positieve kadastercijfers in het tweede kwartaal mogen worden verwacht, kan gesproken worden van een woningmarkt die licht aan het herstellen is.

Het beeld per provincie is nog wel wisselend, de stijging van het aantal transacties in Noord Holland met 13 procent wordt deels teniet gedaan door dalingen in Drenthe en Flevoland met respectievelijk 11,7 en 9,3 procent.

De gemiddelde woningprijs in het eerste kwartaal bedraagt 236.700 euro en ligt slechts 0,6 procent onder het niveau van het gehele jaar 2009. Ten opzichte van het eerste kwartaal 2009 is de prijs weliswaar 4,4 procent lager, de prijsdaling die in de loop van 2009 heeft plaats gevonden is hier debet aan. In Limburg en Groningen is de prijsdaling ten opzichte van 2009 met 4,7 en 4,3 procent het grootst. Flevoland, Drenthe en Zeeland lieten daarentegen een prijsstijging zien van 2 tot 3 procent. Terug naar nieuws