aanbod
aankoopbegeleiding
verkoopbegeleiding
taxatie
hypotheek
contact
nieuws
wie zijn wij?
waarom een makelaar?
Nieuws
ING: belastingverhoging is onvermijdelijk

In de loop van dit jaar zullen veel overheden plannen gaan maken om het begrotingstekort te verkleinen. Hiervoor is veel geld nodig en het lijkt onwaarschijnlijk dat dit allemaal zal kunnen worden gevonden door bezuinigingen op overheidsuitgaven. Belastingverhogingen lijken onvermijdelijk, meent het Economisch Bureau van ING.

In een onderzoek van de OESO – de gezamenlijke denktank van de overheden van 30 belangrijke economieën – zijn de verschillende belastingsoorten gerangschikt op basis van hun schadelijkheid voor de economische groei. In volgorde van oplopende schadelijkheid zijn dit: (i) belasting op onroerend goed, (ii) consumptiebelasting, (iii) inkomstenbelasting en (iv) winstbelasting.

Een verhoging van de belastingdruk op onroerend goed is dus het minst schadelijk voor de economische groei en eenzelfde verhoging van de ondernemingswinstbelasting het meest schadelijk. Belastingen op inkomen en winst zijn het meest schadelijk, omdat deze belastingen het sterkst van invloed zijn op de inzet van arbeid en investeringsbereidheid. En werkgelegenheid en productiviteit zijn allesbepalend voor het structureel te behalen tempo van economische groei.

Puur economische gezien zouden de verschillende overheden dan ook het beste kunnen besluiten om de belasting op onroerend goed of de btw te verhogen. Deze laatste belastingsoort heeft in Europa ook nog eens het voordeel dat dit gecoördineerd zou kunnen gebeuren. Elk land zou dan het btw-tarief in dezelfde mate verhogen. Dan worden de economische verhoudingen binnen Europa ook nog eens zo min mogelijk verstoord. Maar over een dergelijke gecoördineerde sanering van de overheidsfinanciën lijkt in Europa nog niet te worden gesproken.

Terug naar nieuws