aanbod
aankoopbegeleiding
verkoopbegeleiding
taxatie
hypotheek
contact
nieuws
wie zijn wij?
waarom een makelaar?
Nieuws
Miljardengat dreigt vanwege vergrijzing

Minister Bos kijkt aan tegen een extra miljardengat op de rijksbegroting omdat Nederlanders sneller ouder worden dan gedacht. Om de stijgende uitgaven voor ouderdomsuitkeringen en ziektekosten blijvend te kunnen betalen in plaats van door te schuiven naar komende generaties, moet het huidige forse tekort op de begroting omslaan in een evenzo groot overschot, zo blijkt uit berekeningen van FD op basis van een model van het Centraal Planbureau (CPB).

Om de vergrijzing te betalen is straks een structureel begrotingsoverschot nodig van 5,7 procent van het bbp. Het kabinet kampt daarentegen de komende jaren met een tekort van circa 6 procent van het nationaal inkomen. Uit cijfers van het CBS blijkt dat de levensverwachting nog sneller toeneemt dan waarmee CPB en kabinet rekening hebben gehouden. Ook voor de pensioenfondsen betekent dit een 'tegenvaller', die geschat wordt op miljard euro.

Als het overheidstekort moet worden omgebogen in een overschot van 5,7 procent groeit het gat tussen noodzaak en werkelijkheid naar bijna 12 procent bpp ofwel 70 miljard euro. De huidige bezuinigingsdoelstelling van het kabinet is 35 miljard. Het verschil kan deels worden ingelopen als de economische groei de komende jaren aantrekt tot boven de 2 procent.

Deze nieuwe structurele tegenvaller toont aan dat de onlangs verhoogde AOW-leeftijd een druppel op een gloeiende plaat is. Ook staat vast dat het kabinet er nog niet is met de besparingsopdracht die het heeft meegegeven aan twintig ambtelijke projectgroepen. Deze moeten komend voorjaar voorstellen doen om het huishoudboekje van de Staat weer gezond te maken. In Den Haag wordt fel getwist over de noodzakelijke remedies, omdat door de grote omvang van het tekort al snel heilige huisjes moeten sneuvelen, zoals het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek of ingrijpende bezuinigingen op ziektekosten en onderwijs.

Het CPB presenteert pas volgend jaar mei de uitkomsten van een geactualiseerde studie naar de vergrijzing. Politiek Den Haag kijkt hiernaar met argusogen, want de uitkomst bepaalt hoeveel groter het structurele gat in de rijksbegroting wordt. In de regel gebruikt het CPB inschattingen van het CBS over de levensverwachting van mensen. Het jongste CBS-levensverwachtingscijfer ligt gemiddeld 1,5 jaar hoger dan waar het CPB mee rekende voor het regeerakkoord. Mannen worden straks gemiddeld 83,2 jaar (regeerakkoord 81,5 jaar), vrouwen 85,5 (was 84,2).

Om de stijgende vergrijzingsuitgaven het hoofd te bieden heeft het kabinet vorige maand besloten de AOW-leeftijd te verhogen van 65 naar 67 jaar. Die maatregel levert 0,7 procent van het bbp op. Andere al genomen maatregelen zijn bezuinigingen op zorguitgaven en het niet-indexeren van het eigenwoningforfait. In totaal komen die maatregelen uit op 1,8 procent van het bbp.

Volgens het ministerie van Financiƫn en het CPB houden de berekeningen van het FD geen rekening met conjuncturele factoren, in het bijzonder de effecten van de huidige economische crisis. Door die crisis is het begrotingstekort tijdelijk groter dan normaal, zo stellen zij. Geen van beide wil zeggen hoeveel kleiner het tekort wordt als gecorrigeerd wordt voor de recessie. Het ministerie wil wachten op de uitkomsten van een lopende CPB-studie. (FD)

Terug naar nieuws