aanbod
aankoopbegeleiding
verkoopbegeleiding
taxatie
hypotheek
contact
nieuws
wie zijn wij?
waarom een makelaar?
Nieuws
Hypotheekgarantie voor woonwagens omhoog

Tien jaar na de afschaffing van de woonwagenwet, in 1999, heeft Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW), na goedkeuring van het VNG en het ministerie van WWI, besloten om in 2010 de kostengrens van hypotheekgarantie voor de aanschaf van een woonwagen te verhogen van 60.000 naar 130.000 euro. Voor de standplaats is de kostengrens vastgesteld op 50.000 euro.

Voor woonwagenbewoners betekent dit, dat zij bij een toereikend inkomen hypotheekgarantie kunnen krijgen voor de aanschaf van een woonwagen met standplaats tot een bedrag van 180.000 euro. Weliswaar ligt dit nog aanmerkelijk lager dan de maximale kostengrens van 350.000 euro voor een woning, maar dit opent volgens de WEW eindelijk de mogelijkheid om een goede en duurzame woonwagen aan te schaffen.

Minister van der Laan lost daarmee de belofte in van zijn voorgangster Vogelaar, die in mei 2008 tijdens de Tweede Kamerbehandeling van het wetsvoorstel Bevordering Eigen Woningbezit de toezegging had gedaan in overleg te zullen treden met het Waarborgfonds Eigen Woningen over een mogelijke aanpassing van de normen.

Het Landelijk Overleg Steunfunctie Woonwagenwerk (LOSW) ziet dit niet alleen als een belangrijke stap vooruit in de ontwikkeling van de woonwagen als volwaardige alternatieve woonvorm naast de gangbare woning. Het biedt volgens het LOSW vooral woonwagenbewoners de mogelijkheid om zelf een actieve bijdrage te leveren bij de renovatie van de woonwagenlocaties. 'Het opent de weg om met behulp van bijvoorbeeld de aanpak van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap zelf de regie te nemen bij het vernieuwen van de veelal verouderde woonwagencentra. We hopen, dat met deze aanpassing ook opnieuw aandacht komt voor de Wet Bevordering Eigenwoningbezit, die in zijn huidige vorm voor 70 procent van de woonwagenbevolking niet toegankelijk is.'

Terug naar nieuws