aanbod
aankoopbegeleiding
verkoopbegeleiding
taxatie
hypotheek
contact
nieuws
wie zijn wij?
waarom een makelaar?
Nieuws
NHG staat borg voor 128 miljard

Zo'n 130.000 huishoudens hebben in 2010 de aankoop of verbouwing van hun woning gefinancierd met NHG. Dat is 34 procent meer dan het jaar daarvoor. Ongeveer 100.000 NHG's hadden betrekking op de aankoop van een woning. In 2010 heeft in totaal ruim 80 procent van de kopers binnen de NHG-kostengrens (tot 350.000 euro) gebruik gemaakt van de hypotheekgarantie.

Karel Schiffer, algemeen directeur van de Nationale Hypotheek Garantie. 'Het Waarborgfonds voorziet in een toenemende behoefte van de consument aan meer zekerheid bij de financiering van een eigen woning. De flinke toename van het aantal afgesloten hypotheekgaranties heeft een sterk marktstabiliserend effect en draagt bij aan het voorkomen van verdere stagnatie van de koopwoningmarkt.'

Consumenten kunnen normaal gesproken een hypotheekgarantie aanvragen voor leningen tot 265.000 euro. Om de woningmarkt een extra impuls te geven, is de NHG-kostengrens halverwege 2009 verhoogd naar 350.000 euro. Binnen deze verhoging geldt de hypotheekgarantie alleen voor de aankoop van een woning. In 2010 zijn in dit hoge segment in totaal 16.000 NHG's verstrekt. Dit betekent dat ongeveer de helft van alle verkochte woningen tussen 265.000 en 350.000 euro gefinancierd is met NHG. Onder de reguliere kostengrens van 265.000 euro was dat bijna 90 procent.

In 2010 ontving het Waarborgfonds 1.341 verliesdeclaraties in verband met consumenten die hun woning met verlies gedwongen hebben verkocht. Dat is een stijging van 76 procent ten opzichte van 2009. 'Deze stijging mag volledig worden toegerekend aan de toename van het aantal gedwongen verkopen als gevolg van werkloosheid (18 procent van het totaal) en echtscheiding (43 procent van het totaal). In verband met deze gedwongen verkopen keert het Waarborgfonds een bedrag van ongeveer 35 miljoen euro uit. Het aantal gedwongen verkopen met verlies mag tegen de achtergrond van de kredietcrisis bescheiden worden genoemd, ook in internationaal perspectief. Het is belangrijk dat wij onze uitgangspunten ten aanzien van veilig en verantwoord eigen woningbezit blijven koesteren', aldus Schiffer.

De verliezen bij gedwongen verkoop worden betaald uit het Waarborgfonds. Dit fonds is in 2010 met 88 miljoen euro gegroeid van 549 naar 637 miljoen euro. De NHG staat per 31 januari 2011 borg voor 920.000 huishoudens, die samen een bedrag van 128 miljard euro aan hypothecaire leningen hebben. Schiffer: 'In 2010 heeft het fonds door toename van het aantal gedwongen verkopen weliswaar meer uitgekeerd, dit is echter ruimschoots gecompenseerd door de stijging van de premie-inkomsten door toename van het aantal afgesloten NHG's. Per saldo is het weerstandsvermogen van het Waarborgfonds in 2010 gelijk gebleven.' (Bron: InFinance)

Terug naar nieuws