aanbod
aankoopbegeleiding
verkoopbegeleiding
taxatie
hypotheek
contact
nieuws
wie zijn wij?
waarom een makelaar?
Nieuws
Huishoudens geven minder uit

De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM), VastgoedPRO en VBO Makelaar zijn het eens geworden over een pakket van normen waaraan taxatierapporten bij aanvragen van woningfinancieringen met NHG moeten voldoen. De NGH conformeert zich hieraan. Hierdoor krijgen ook validatiebureaus de duidelijkheid, waarom zij in de laatste editie (7 april) van vakblad InFinance vroegen.

De drie organisaties hebben een uitgebreid pakket van normen opgesteld. Er zijn drie hoofdonderwerpen: normen voor taxateurs en voor taxatierapporten en criteria voor controle op de norm en controle in het kader van fraudebestrijding. Deze laatste groep normen gaat over gecertificeerde validatiebureaus.

De NHG conformeert zich aan de normen Dit betekent dat de thans tot 1 juli 2010 erkende validatie-instituten, die de taxatierapporten namens NHG controleren, per 1 mei 2010 de normen van de brancheverenigingen dienen te volgen. Er bestaat geen bezwaar tegen deze normen al eerder toe te passen.

Ook conformeert NHG zich aan de voorgenomen certificeringsregeling voor de erkenning van validatie-instituten. 'Zodra deze operationeel is, zal NHG uitsluitend nog taxatierapporten accepteren die zijn uitgebracht door tussenkomst van validatie-instituten die op basis van de beoogde certificeringsregeling zijn erkend. De verwachting is dat dit uiterlijk per 1 januari 2011 het geval zal zijn. In afwachting hiervan zal de tijdelijke erkenning van de thans erkende validatie-instituten worden verlengd tot 1 januari 2011.

Met de zelfregulering van de taxatiebranche zal de NHG-regelgeving ten aanzien van de validatie van taxatierapporten en de erkenning van validatie-instituten per 1 mei 2010 respectievelijk 1 januari 2011 komen te vervallen. Hiervoor in de plaats treedt per 1 mei 2010 een verwijzing naar de door de brancheverenigingen opgestelde criteria en per 1 januari 2011 een verwijzing naar de alsdan op basis van de te realiseren certificeringsregeling te erkennen validatie-instituten.

'Het is voor alle bij de koopwoning- en hypotheekmarkt betrokken partijen van groot belang dat de taxatiebranche erin is geslaagd te komen tot branchebreed gedragen normen voor taxateurs en taxatierapporten alsmede de controle erop', stelt NHG-directeur. 'Zekerheid over de juistheid van de waardebepaling van het onderpand is immers van doorslaggevend belang voor de financieringsrisico's van zowel kopers als geldgevers. Voorts wordt met deze stelselwijziging voorkomen dat aan de hand van te hoge taxaties hypotheekfraude kan plaatsvinden.'

Terug naar nieuws