aanbod
aankoopbegeleiding
verkoopbegeleiding
taxatie
hypotheek
contact
nieuws
wie zijn wij?
waarom een makelaar?
Nieuws
Hypotheekmarkt op niveau 1995

Vorig jaar gingen huishoudens voor 19 miljard euro aan hypothecaire leningen aan, het laagste bedrag sinds 1995. Het financieel vermogen van huishoudens is in 2009 met 136 miljard euro toegenomen. Dit is de grootste toename die ooit in één jaar is geregistreerd. Hiermee is 57 procent van het in 2008 als gevolg van de kredietcrisis verdampte vermogen terugverdiend.

De belangrijkste reden van de toename is volgens het CBS het herstel van de aandelenkoersen. Koerswinsten op beleggingen zorgden voor een vermogensstijging van 123 miljard euro. Het grootste deel hiervan (91 miljard) betrof het vermogen dat huishoudens in beheer hebben bij pensioenfondsen. Maar ook de eigen aandelen van huishoudens stegen met 26 miljard euro flink in waarde.

Het financieel vermogen van huishoudens, dat het saldo vormt van financiële bezittingen en schulden, steeg in 2009 ook sterk doordat er weinig nieuwe schulden werden gemaakt. Vanwege de slechte huizenmarkt gingen huishoudens per saldo voor slechts 19 miljard euro hypothecaire leningen aan. Dit is het laagste bedrag sinds 1995. De totale hypothecaire schuld die huishoudens eind 2009 hadden uitstaan, bedroeg 637 miljard euro. Het financiële vermogen per huishouden kwam eind 2009 uit op 118 duizend euro.

Huishoudens hadden in 2009 gecorrigeerd voor inflatie 0,2 procent minder te besteden dan een jaar eerder. De sterk teruggelopen dividendontvangsten (5 miljard euro) en de dalende inkomsten van zelfstandigen (3 miljard euro) hadden een fors negatief effect op het beschikbaar inkomen. Onder de zelfstandigen zagen met name boeren en groothandelaren zich met sterk teruglopende inkomsten geconfronteerd. Tegenover de teruggelopen inkomsten van huishoudens staan een stijging van de ontvangen sociale uitkeringen (5 miljard euro) en een toegenomen beloning van werknemers (3,3 miljard euro). Per saldo kwam de ontwikkeling van het beschikbaar inkomen van huishoudens net onder de nul uit.

Terug naar nieuws