aanbod
aankoopbegeleiding
verkoopbegeleiding
taxatie
hypotheek
contact
nieuws
wie zijn wij?
waarom een makelaar?
Nieuws
VEH: meer dan 1000 starters zwaar gedupeerd

Doordat het geld voor de koopsubsidie eerder dan aangekondigd op is, dreigen 1000 tot 1500 starters zwaar gedupeerd te worden. Dit zegt Vereniging Eigen Huis. Hoewel de bodem van de koopsubsidieregeling al op 29 maart bereikt was, heeft Agentschap NL, de uitvoeringsorganisatie van de koopsubsidie, dit pas op 13 april bekendgemaakt.

Door deze late bekendmaking zijn volgens VEH koopstarters, hypotheekadviseurs en geldverstrekkers op het verkeerde been gezet. De vereniging vindt dat alle aanvragen die vóór 13 april zijn ingediend en binnen de regeling vallen alsnog gehonoreerd zouden moeten worden.

Mensen die een eerste eigen huis kopen en die na 29 maart 2010 hun aanvraag hebben ingediend, zullen allemaal een schriftelijke afwijzing ontvangen. VEH: 'Velen zijn zich hier nog niet van bewust, omdat Agentschap NL nog bezig is met het afhandelen van de aanvragen. Een afwijzing kan voor de koopstarter verstrekkende gevolgen hebben, omdat de financiering van het nieuwe huis zonder de bijdrage uit de koopsubsidie veelal niet rond komt. Dit betekent dat de koop ontbonden moet worden met alle gevolgen van dien. Als de termijn van de ontbindende voorwaarden in het koopcontract inmiddels is verlopen kan de boete, die de koper moet betalen aan de verkoper, oplopen tot 10 procent van de koopsom.'

VEH signaleert dat bij veel woningen op Funda en op websites van makelaars nog steeds vermeld staat dat starters in aanmerking kunnen komen voor koopsubsidie. Ook een aantal geldverstrekkers wekt op hun site nog steeds de indruk dat het mogelijk is om een woning met koopsubsidie te financieren. 'Dit vergroot de verwarring onder kopers en zorgt alleen maar voor teleurstellingen. Dergelijke achterhaalde informatie dient onmiddellijk te worden geactualiseerd.'

De Vereniging bij de Minister van Wonen, Wijken en Integratie voor om alle gerechtvaardigde koopsubsidieaanvragen, die voor 13 april 2010 zijn ingediend, te honoreren. 'Dit betekent dat er aanvullend budget moet komen. Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat de informatie van de overheid betrouwbaar en actueel is. De betreffende koopstarters voelen zich nu terecht misleid en worden financieel benadeeld. Voor een grote groep zal dit mogelijk zelfs ernstige financiële consequenties hebben', aldus VEH. Eerder heeft de vereniging erop aangedrongen de koopsubsidieregeling voor 2010 in stand te laten. Een meerderheid in de Tweede Kamer is het hiermee eens. VEH roept de minister op om hierover zo snel mogelijk duidelijkheid te verschaffen.

Terug naar nieuws